Nawigacja

Rada Rodziców Zebrania i konsultacje Ubezpieczenie 2018/2019 Stypendium szkolne Obiady - karta zgłoszenia, opłaty za okres I - VI 2019 Komunikat w sprawie wykazu podręczników Informacje Wyprawka ucznia klasy pierwszej r.sz. 2019/2020 Dane osobowe - informacja

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) informuje się, iż:
1.    Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku ul. Mieszka I 18, 15-054 Białystok NIP 966-12-50-112 gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa,  w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.
2.    Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku reprezentowana przez dyrektora Szkoły.
1.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań szkoły – na podstawie art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).
2.    Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
3.    Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
4.    Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku, nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
5.    W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Dyrektora szkoły z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku.

Imię i nazwisko inspektora ochrony danychIzabela Remjasz

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną:  iodsp19@piasta.pl

Dane kontaktowe nr telefonu do Placówki - 85 73 23 000

Administrator Danych Osobowych - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
    ul. Mieszka I 18
    15-054 Bia­ły­stok
  • tel. 85 73 23 000
    fax. 85 74 06 019

Galeria zdjęć