„Problem zwykle trudniej jest dostrzec, niż go rozwiązać"

Józef Berter

Godziny pracy pedagoga w roku szkolnym 2018/2019

 

PLAN PRACY PEDAGOGA KL. I - IV s. 210

Kamila Kubajewska

Poniedziałek
8.00 - 11.30
8.00 - 8.45 WDŻ

Wtorek
8.00 - 13.00
8.00 - 08.45 WDŻ
08.45 - 10.45 rewalidacja
10.45 - 11.20 WDŻ

Środa
12.00 - 16.00

Czwartek
8.30 - 12.00

Piątek
8.00 - 8.45 WDŻ

 

PLAN PRACY PEDAGOGA KL. V - VIII

Urszula Dec-Zdanowicz

Poniedziałek  10.30-14.45

Wtorek  8.15- 12.00

Środa 8.00-11.45
8.00-8.45- Doradztwo zawodowe ( lekcja)

Czwartek 8.00- 14.15
8.00-8.45- Doradztwo zawodowe (lekcja)

Piątek 12.00-17.00
12.55-14.45- Doradztwo zawodowe (lekcja)

Uczniu, zwróć się do pedagoga, gdy:
• czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
• nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
• masz problemy rodzinne,
• chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
• chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób,
• masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić .

Rodzicu, zwróć się do pedagoga, gdy:  
• niepokoi Cię zachowanie dziecka,
• zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się,
• chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach,
• potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
• masz problemy  i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc,
• znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Wspieramy rodzinę

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1
Białystok, ul. Piotrkowska 2
85 744 53 50
 
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi
Białystok, ul. Mickiewicza 31/2 tel. 85 73286 66

Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA KLANZA Oddział Białostocki
ul. Gen. F. Kleeberga 8, 15 – 691 Białystok, tel./fax: 85 652 54 94, 690 955 000
e-mail:codir@op.pl,biuro@codir.bialystok.pl (mieszkańcy Białegostoku)

ETAP Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych
Białystok, ul. Włókiennicza 7, tel./fax. 85 744 52 24/ 85 744 50 26
email: etap@stowarzyszeniedroga.ayz.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OiK)
Białystok, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 744 50 27 lub 28

Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia MONAR
Białystok, ul. Berlinga 8, tel. 85 651 65 64

Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży EUREKA
Białystok, ul. Wesoła 17/1 Rejestracja telefoniczna: 533 544 633

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci 
Białystok, ul. Waszyngtona 17, tel.745 05 00

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Bema 60/1 pok.2,3, tel. 85 869 65 60; 85 869 65 61

Świetlica socjoterapeutyczna, ELEOS ul. Warszawska 47 Białystok tel.517 677 068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” , tel. 22 499 37 33 ( linia bezpłatna).

 

W podanym niżej linku znajdą Państwo niektóre publikacje Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w wersji pdf - dostępne on-line. Zapraszam do lektury.

https://www.kbpn.gov.pl/wydawnictwa_on_line.htm?id=110707

 

Ważne strony:

Strony www dotyczące zagrożeń i  zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Internetu 

http://dzieckowsieci.fdn.pl/- portal promujący zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, dobre wprowadzenie dla rodziców zaczynających przygodę z Internetem

http://www.helpline.org.pl/- pomoc w Net dla młodych internautów w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa w sieci

http://www.sieciaki.pl/- portal dla dzieci promujący zasady bezpiecznego Internetu

http://www.cert.pl/- strona zespołu reagującego na zagrożenia i incydenty w sieciach komputerowych, informacje techniczne dotyczące bezpieczeństwa w Internecie.

http://www.dyzurnet.pl/- trafiłeś na nielegalne treści w Internecie? Zgłoś anonimowo!

http://kidprotect.pl/- portal Fundacji Kidprotect, cenne źródło wiedzy o zagrożeniach w Internecie

 

Doradca zawodowy poleca:

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020

http://www.cdzdm.pl/

http://www.koweziu.edu.pl/

https://doradztwo.ore.edu.pl/

https://indywidualni.pl

https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja%2Findex

http://www.perspektywy.pl/portal/